Profil stránky spoločnosti.

Uvedenými informáciami Vám chceme poskytnúť prvotný obraz o dostupnosti a výbere priemyselných armatúr a hutného materiálu.  Ponúkame priemyselné armatúry a hutné materiály od certifikovaných výrobcov. Poskytujeme odborné, technické poradenstvo, prípadne Vám podľa prevádzkových požiadaviek navrhneme vhodné priemyselné armatúry a hutné materiály.

?
Našim cieľom je poskytovať čo najkomplexnejšie služby v najkratších možných termínoch a špičkovej kvalite. Naša firma je pripravená splniť Vaše požiadavky od prvej technickej konzultácie, cez ponuku najvhodnejšieho riešenia a zaistenia výrobku. Veríme, že môžeme splniť aj Vaše požiadavky a tešíme sa na Váš záujem a obojstranne prospešnú spoluprácu.

Dodávka armatúr

  • posúvače (šupátka) vrátane ovládania elektr. pohonom
  • ventily – regulačných, uzatváracích, vrátane ovládania elektr. pohonom
  • ventily regulačné,ventily poistné, ventily spätné
  • uzatváracie klapky, škrtiace klapky, spätné klapky 
  • guľové kohúty 
  • priehladítka, filtre, stavoznaky, vodoznaky
  • odvádzače kondenzátu, odlučovače vody
  • kompenzátory, montážne vložky
  • sacie koše,  vtokové koše
  • armatúry pre špecialne použitie – tlakové kohúty, prípojky, kondenzačné smyčky, tesnenia ploché pre tlakomerové prípoje.