Šupátko s upchávkovou maticou S 13 111 606 DN 40 – 300 6
Šupátko s upchávkovým vekom. S 13 111 606 DN 40 – 300 6
ŠUPÁTKO STRMEŇOVÉ S 14 111 606
S 14 111 506
DN 40 – 300 6
ŠUPÁTKO S 10 131 / 616/ 610 DN 15 – 50 16 / 10
ŠUPÁTKO RÝCHLOUZATVÁRACIE S 50 111 606 DN 80 – 150 6
ŠUPÁTKO S 15 111 616
S 15 111 516
DN 40 – 300 16
ŠUPÁTKO S 18 111 616
S 18 111 610
DN 40 – 300 16 / 10
ŠUPÁTKO VODÁRENSKÉ S 20 118 610 DN 40 – 300 10
ŠUPÁTKO VODÁRENSKÉ S 24 118 616
S 24 118 610
DN 40 – 300 16 / 10
ŠUPÁTKO STRMEŇ.S VEDENÍM S 30 111 516
S 30 11 016
DN 40 – 250 16
ŠUPÁTKO STRMEŇOVÉ S UPCH. S 31 111 516 DN 50 – 250 16
ŠUPÁTKO STRMEŇOVÉ S 35 11 610
S 35 11 616
DN 40 – 300 10 / 16
ŠUPÁTKO STRMEŇOVÉ S 35 111 516
S 35 111 016
DN 40 – 250 16
ŠUPÁTKO STRMEŇOVÉ S UPCH. S 36 111 516
S 36 111 016
DN 40 – 250 16
Šupátko strmeňové s čistiacou zátkou. S 44 111 610 DN 40 – 300 10
ŠUPÁTKO SRMEŇOVÉ ODTRUSK. S 58 111 610 DN 200 – 300 10
ŠUPÁTKO STRMEŇOVÉ POGUM. S 98 111 910 DN 200 – 300 10
ŠUPÁTKO STRMEŇOVÉ S 38.1 111 525
S 38.1 111 540
DN 40 – 250 25 / 40
ŠUPÁTKO STRMEŇOVÉ S 38. 1 121 540 DN 50 – 250 40
ŠUPÁTKO S EL. SERVOMOTOR. S 25 113 606
S 25 113 610
DN 65 – 200 6 / 10
ŠUPÁTKO STR.S KLINOM A EL. SERVOMOTOROM S 30 113 516
S 30 113 016
DN 50 – 250 16
ŠUPÁTKO STR.KLINOM,UPCH. A ELEKTR.SERVOMOTOROM S 31 113 516
S 31 113 016
DN 65 – 250 16
ŠUPÁTKO STRM.S EL.SERVOMOT. S 44 113 610
S 44 113 610
DN 50 – 300 10
ŠUPÁTKO STRMEŇOVÉ ODSTR.SERVO. S 58 113 610 DN 200 – 300 10
ŠUPÁTKO STRMEŇOVÉ POGUM.SERVO. S 98 113 910 DN 50 – 300 10