Meradlá

Predávame a zabezpečujeme servis širokého sortimentu tlakomerov (od štandardných až po etalónové) a teplomerov mechanických a elektronických, príslušenstva a doplnkov k tlakomerom a teplomerom, snímače tlaku a teploty.

Ponúkame široký sortiment certifikovaných meradiel (STN EN ISO 9001: 2001). Tlakomery štandardné až etalónové. Teplomery mechanické, elektronické, príslušenstva, doplnky, snímače teploty a tlaku.