Filter D 71 118 616 DN 15 – 400 16
Filter D 71 118 016 DN 15 – 250 16
Filter D 71 118 540 DN 15 – 250 40
Filter D 71 118 125 DN 15 – 200 25
Filter závitový C 26 601 525 DN 25 16
Filter prachový C 26 604 516 DN 80 – 200 16
Filter priamy, vysokotlakový T/S DN 15 – 200 63,100,160