Teplomery bimetalové (dvojkovové)

Typ Priemer Pripojenie Rozsah Trieda presnosti
7009 63 mm priamy od -30°C/+50°C do 200°C 2
7011 80 mm priamy od -30°C/+50°C do 200°C 2
7010 100 mm priamy od -30°C/+50°C do 200°C 2
7020 160 mm priamy od -30°C/+50°C do 200°C 2
7109 63 mm uhlový od -30°C/+50°C do 200°C 2
7111 80 mm uhlový od -30°C/+50°C do 200°C 2
7110 100 mm uhlový od -30°C/+50°C do 200°C 2
7120 160 mm uhlový od -30°C/+50°C do 200°C 2

Tlakové teplomery s pevnou stopkou

Typ Priemer Pripojenie Rozsah Trieda presnosti
6320 100 mm spodný priamy od -30°C/+50°C do 600°C 2
6324 100 mm spodný priamy od -30°C/+50°C do 600°C 2
6321 100 mm spodný zahnutý dozadu od -30°C/+50°C do 600°C 2
6325 100 mm spodný zahnutý dozadu od -30°C/+50°C do 600°C 2
6322 100 mm spodný zahnutý doprava od -30°C/+50°C do 600°C 2
6326 100 mm spodný zahnutý doprava od -30°C/+50°C do 600°C 2
6323 100 mm spodný zahnutý doľava od -30°C/+50°C do 600°C 2
6327 100 mm spodný zahnutý doľava od -30°C/+50°C do 600°C 2
7320 160 mm spodný priamy od -30°C/+50°C do 600°C 2
7324 160 mm spodný priamy od -30°C/+50°C do 600°C 2
7321 160 mm spodný zahnutý dozadu od -30°C/+50°C do 600°C 2
7325 160 mm spodný zahnutý dozadu od -30°C/+50°C do 600°C 2
7322 160 mm spodný zahnutý doprava od -30°C/+50°C do 600°C 2
7326 160 mm spodný zahnutý doprava od -30°C/+50°C do 600°C 2
7323 160 mm spodný zahnutý doľava od -30°C/+50°C do 600°C 2
7327 160 mm spodný zahnutý doľava od -30°C/+50°C do 600°C 2

Tlakové teplomery kapilárové

Typ Priemer Pripojenie Rozsah Trieda presnosti
6340 100 mm spodný od -30°C/+50°C do 600°C 2
6341 100 mm zadný od -30°C/+50°C do 600°C 2
7340 160 mm spodný od -30°C/+50°C do 600°C 2
7341 160 mm zadný od -30°C/+50°C do 600°C 2

Tlakové teplomery kontaktné s pevnou stopkou

Typ Priemer Pripojenie Rozsah Trieda presnosti
6520 100 mm spodný priamy od -30°C/+50°C do 600°C 2
6524 100 mm spodný priamy od -30°C/+50°C do 600°C 2
6521 100 mm spodný zahnutý dozadu od -30°C/+50°C do 600°C 2
6525 100 mm spodný zahnutý dozadu od -30°C/+50°C do 600°C 2
6522 100 mm spodný zahnutý doprava od -30°C/+50°C do 600°C 2
6526 100 mm spodný zahnutý doprava od -30°C/+50°C do 600°C 2
6523 100 mm spodný zahnutý doľava od -30°C/+50°C do 600°C 2
6527 100 mm spodný zahnutý doľava od -30°C/+50°C do 600°C 2
7520 160 mm spodný priamy od -30°C/+50°C do 600°C 2
7524 160 mm spodný priamy od -30°C/+50°C do 600°C 2
7521 160 mm spodný zahnutý dozadu od -30°C/+50°C do 600°C 2
7525 160 mm spodný zahnutý dozadu od -30°C/+50°C do 600°C 2
7522 160 mm spodný zahnutý doprava od -30°C/+50°C do 600°C 2
7526 160 mm spodný zahnutý doprava od -30°C/+50°C do 600°C 2
7523 160 mm spodný zahnutý doľava od -30°C/+50°C do 600°C 2
7527 160 mm spodný zahnutý doľava od -30°C/+50°C do 600°C 2

Tlakové teplomery kontaktné kapilárové

Typ Priemer Pripojenie Rozsah Trieda presnosti
6530 100 mm spodný od -30°C/+50°C do 600°C 2
6531 100 mm zadný od -30°C/+50°C do 600°C 2
7530 160 mm spodný od -30°C/+50°C do 600°C 2
7531 160 mm zadný od -30°C/+50°C do 600°C 2