Vodoznaky, stavoznaky, priehľadítka, sacie koše, vtokové koše, montážne vložky, navrtávacie pásy

Názov Označenie Tlak
Vodoznaky reflexné ventilové U 48.1 – 4p4 p = 4 Mpa
Stavoznaky reflexné ventilové U 45.1 – 425 25
Spojky stavoznakov R 00.5 16
Stavoznaky reflexné ventilové U 45.1. – 440 40
Stavoznaky s kohútovými hlavicami U 10 – 716 16
Stavoznaky s ventilovými hlavicami U 22 – 016 16
Priehľadítka do vodorovného a zvislého potrubia U 70 – 616, U 70 – 016 16
Sacie koše ventilové M 51 010 – 610 10
Sacie koše klapkové M 45 010 – 610 10
Sacie koše ventilové M 51 017 – 610 10
Vtokové koše M 30 018 – 610
M 30 010 610
10
Montážne vložky M 20 010 – 610, PN 10,16,25
Navrtávacie pásy: s guľovým kohútom, so šupátkom a bez uzáveru

VENTILY ODVZDUŠŇOVACIE

Názov Označenie Tlak
Odvzdušňovač mechanický D 60 141 710 10
Ventil odvzdušňovací plavákový D 62 017 540 40
Ventil odvzdušňovací plavákový D 62 047 616 16
Ventil odvzdušňovací plavákový V 4320 6
Odvzdušňovač D 67 137 601 1
Odvzdušňovač plavákový D 61 117 610 10
Ventil odvetrávací V 2321 16
Ventil odvzdušňovací a zavzdušňovací H 1022.1
H 1022.2
16
Ventil tlakomerový uzatvárací A, B 630 250

KOMPENZÁTORY A MONTÁŽNE VLOŽKY

Názov Označenie Tlak
Kompenzátor upchávkový M 10 010 540 40
Kompenzátor upchávkový M 10 010 525 25
Kompenzátor upchávkový M 10 010 616 16
Kompenzátor upchávkový M 10 010 516 16
Kompenzátor upchávkový M 10 010 616 16
Kompenzátor upchávkový M 10 010 610 10
Montážna vložka M 20 110 616 16
Montážna vložka M 20 010 610 10
Montážna vložka M 20 010 525 25

HYDRANTY

Názov Označenie Tlak
Hydrant nadzemný NOVA, NIRO,RIGUS DN 80 – 150 16
Hydrant pozemný HYDRUS
SUPRA
DN 80 – 100 16