Ventil uzatvárací nátrubkový V 10 131 606 DN 10 – 50 6
Ventil uzatvárací nátrubkový V 10 131 616 DN 10 – 50 16
Ventil uzatvárací V 30 111 616 DN 15 – 200 16
Ventil uzatvárací V 10 111 716 DN 15 – 150 16
Ventil uzatvárací V 30 111 716 DN 15 – 150 16
Ventil uzatvárací rohový V 30 211 616 DN 15 – 200 16
Ventil uzatvárací s elektrickým servomotorom V 30 113 616 DN 15 – 80 16
Ventil uzatvárací s mäkkým sedlom V 35 111 616 DN 15 – 200 16
Ventil uzatvárací V 30 111 016 DN 15 – 200 16
Ventil uzatvárací V 30 111 40 DN 65 – 200 40
Ventil s regulačnou kuželkou V 40 111 016 DN 15 – 200 16
Ventil s regulačnou kuželkou V 40 111 040 DN 15 – 200 40
Ventil uzatvárací V 30 111 540 DN 15 – 300 40
Ventil uzatvárací rohový V 30 211 540 DN 15 – 200 40
Ventil uzatvárací s elektrickým servomotorom V 30 113 540 DN 15 – 150 40
Ventil uzatvárací V 30 111 563 DN 50 – 150 63
Ventil uzatvárací V 30 111 263 DN 50 – 150 63
Ventil uzatvárací V 30 111 5100 DN 50 – 150 100
Ventil uzatvárací V 30 111 2100 DN 50 – 150 100
Ventil uzatvárací privarovací V 30 121 4100 DN 15 – 40 100
Ventil uzatvárací privarovací V 30 121 3100 DN 15 – 40 100
Ventil uzatvárací V 34 111 0100 DN 15 – 50 100
Ventil uzatvárací pre kyselinu sírovú C 36 101 625 DN 20 – 200 25
Ventil uzatvárací s vlnovcom V 25 111 540 DN 15 – 150 40
Ventil uzatvárací s vlnovcom V 25 111 525 DN 15 – 200 25
Ventil uzatvárací pre čpavok so spät. uzáverom C 43 101 540 DN 15 – 200 40
Ventil s regulačnou kuželkou pre čpavok C 43 103 540 DN 15 – 100 40
Ventil uzatvárací nátrubkový V 10 131 4100 DN 6 – 15 100
Ventil uzatvárací privarovací so šroubením V 10 151 1000 DN 6 – 15 100
Ventil uzatvárací so šroubením priamy V 10 151 0160 DN 6 – 10 160
Ventil uzatvárací so šroubením rohový V 10 251 0160 DN 10 160
Ventil uzatvárací V 46 111 3160 DN 15 – 40 160
Ventil uzatvárací V 46 111 4250
V 46 111 3250
DN 15 – 40 250
Ventil uzatvárací privarovací V 45 121 4250
V 45 121 3250
DN 10 250
Ventil uzatvárací kombinovaný V 45 181 4160
V 45 181 3250
DN 10 160, 250
Ventil s regulačnou kuželkou V 41 111 616 DN 15 – 300 16
Ventil s regulačnou kuželkou a s elektrickým servomotorom V 41 113 616 DN 15 – 300 16
Ventil s regulačnou kuželkou a s elektrickým servomotorom V 41 113 540 DN 15 – 300 40
Ventil s regulačnou kuželkou V 40 111 4100 DN 15 – 40 100
Ventil s regulačnou kuželkou V 40 111 3100 DN 15 – 40 100
Ventil s regulačnou kuželkou privarovací V 40 121 4100 DN 15 – 40 100
Ventil s regulačnou kuželkou privarovací V 40 121 3100 DN 15 – 40 100
Ventil s regulačnou kuželkou V 40 111 4160
V 40 111 3160
DN 15 – 40 160
Ventil s regulačnou kuželkou V 40 111 4250 DN 15 – 40 250
Ventil s regulačnou kuželkou V 40 111 3250 DN 15 – 40 250
Ventil uzatvárací šikmý ( s regulačnou kuželkou) C 09.2 111 016
C 09.2 111 040
DN 65 – 150 16, 40
Ventil odkaľovací B 10 111 540 DN 25 – 65 40
Ventil odkaľovací B 10 111 4100 DN 25 – 40 100
Ventil odkaľovací B 10 111 5100 DN 25 – 50 100
Ventil odkaľovací B 10 111 4250 DN 25 – 40 250
Ventil odluhovací B 25 111 540 DN 15 – 25 40
Ventil odluhovací B 25 111 4100 DN 15 – 25 100
Ventil odluhovací B 25 111 4250 DN 15 – 25 250
Ventil uzátvarácí šikmý, pogumovaný V 67 111 906 DN 25 – 200 6
Ventil uzatvárací membránový,pogumovaný V 69 111 910 DN 25 – 200 10
Ventil uzatvárací, hadicový V 78 111 910 DN 25 – 100 10
Ventil uzatvárací polypropylénový,prírubový V 99 111 916 DN 10 – 65 16
Ventil uzatvárací polypropylénovýso šroubením V 99 111 916 DN 10 – 65 16
Ventil poistný pružinový nízkozdvižný, nátrubkový P 10 237 616 DN 15 – 25 16
Ventil poistný pružinový nízkozdvižný: čapový P 10 287 616 DN 15 – 25 16
plynotesný , čapový P 11 287 616 DN 15 – 25 16
Ventil poistný pružinový, proporcionálny P 15 217 616 DN 25 – 100 16
Ventil poistný pružinový, proporcionálny P 15 217 540 DN 25 – 125 40
Ventil poistný pružinový ,proporc., plynotesný P 16 217 616 DN 25 – 100 16
Ventil poistný pružinový ,proporc., plynotesný P 16 217 540 DN 25 – 125 40
Ventil poistný pružinový, plnozdvižný P 57 217 540 DN 25 – 150 40
Ventil poistný pružinový plnozdvižný,plynotesný P 58 217 540 DN 25 – 150 40
Ventil spätný nátrubkový Z 10 137 616 DN 10 – 50 16
Ventil spätný Z 16 117 016 DN 65 – 200 16
Ventil spätný Z 16 117 040 DN 65 – 200 40
Ventil spätný Z 15 117 616 DN 15 – 200 16
Ventil spätný rohový Z 15 217 616 DN 15 – 200 16
Ventil spätný Z 16 117 616 DN 15 – 200 16
Ventil spätný Z 15 117 540 DN 15 – 200 40
Ventil spätný Z 15 117 4100
Z 15 117 3100
DN 15 – 40 100
Ventil spätný privarovací Z 15 127 4100
Z 15 127 3100
DN 15 – 40 100
Ventil spätný Z 15 117 4160
Z 15 117 3160
DN 15 – 40 160
Ventil spätný Z 15 117 4250
Z 15 117 3250
DN 15 – 40 250
Ventil spätný uzavierateľný Z 25 111 616 DN 15 – 200 16
Ventil spätný uzavierateľný Z 25 111 540 DN 15 – 100 40
Ventil spätný do zvislého potrubia Z 35 117 516
Z 35 117 540
DN 16 – 250 16, 40
Ventil spätný do zvislého potrubia Z 35 117 563
Z 35 117 5100
DN 16 – 250 63, 100
Ventil spätný do zvislého potrubia Z 35 117 5160
Z 35 117 5250
DN 16 – 250 160, 250
Ventil spätný do zvis. potrubia s aut. prepúšťaním Z 40 117 516 DN 16 – 100 16, 40
Ventil spätný medziprírubový C 09 402 040 DN 15 – 80 40
Ventil odvzdušňovací H 1022.1 DN 50 – 150 16